در جدید ترین خبرها درمورد اوقاف مطالبی داریم با اسم “اجرای عملیات عمرانی در۱۳۳۷بقعه متبرکه /احداث، تکمیل و بازسازی ۷۷ زائرسرا” که پیشتر به آن میپردازیم.

به نوشته روابط عمومی سازمان اوقاف وامور خیریه مهندس امیر حسین روان در گفت وگو یی با تبیین عملکرد این اداره کل در عرصه عمران وآبادانی موقو فات وبقاع متبرکه  گفت : در حال حاضر ۱۱۷۹ بقعه متبرکه در کشور حاوی برنامه جامع مصوب جهت احداث، تکمیل و بازسازی هستندو در برنامه عمرانی سال۹۶ هم  از تعداد ۱۳۳۷بقعه حاوی برنامه، ۳۶۸بقعه حاوی احداث  تازه، ۶۴۴بقعه فعالیت های عمرانی شان  نیمه تمام و  ۳۲۵بقعه  در حال عملیات بازسازی، تعمیر و مرمت و نگهداری هستند.

 روان تاکید کرد :” تکمیل عملیات عمرانی  تعداد ۲۰۲بقعه  در سال جاری جزء تعهدات مدیران کل استان ها  قرارداده شده است  و آنها  مجبور به تکمیل طرح های ذکر شده تا انتهای سال ۹۶ هستند .

مدیر کل اداره نظارت فنی بر موقوفات  وبقاع متبرکه با اشاره به پیشرفت عملیات عمرانی در بقاع متبرکه   ادامه داد :پیشرفت فیزیکی طرح ها دربخش احداثات تازه در سه ماهه اول سال جاری ۵/۶۸% ، بازسازی و تعمیر و نگهداری ۱۰۰% و احداثات بقاع فاقد سود ۵۵% بوده  است.

وی با اشاره به ضرورت رفاه حال زایران در اماکن متبرکه تصریح کرد : به علاوه از طرف دیگر به منظور رفاه حال زائرین در تمامی کشور در برنامه سال۹۶ احداث، تکمیل و تعمیر و تجهیز خدمات های بهداشتی بقاع و اماکن متبرکه در مسیر پیش روی استان ها قرار گرفته است و در این راستا مقرر گردید ۲۷۷۶ چشمه خدمات بهداشتی احداث ، ۱۱۵۶ چشمه تکمیل و ۵۴۳۲ چشمه تعمیر و تجهیز  شود .

وی ادامه داد : در سه ماه اول سال ۹۶ پیشرفت فیزیکی پیش بینی شده در این عرصه  محقق گردیده است.

 مهندس روان یکی از رویکردهای سازمان اوقاف را ارایه خدمات اسکان به زایران ومسافران دانست وافزود : به علاوه از طرف دیگر در راستای رفاه حال زائرین ، احداث، تکمیل و بازسازی ۷۷ زائرسرا در کشور در برنامه سال۹۶ پیش بینی شده است که از این تعداد۲۷ زائرسرا تازه، ۳۲مورد تکمیل و ۱۶زایر سرادر حال  بازسازی و تعمیر و نگهداری  است  .

 

 

 

 

 

امیدواریم نوشته “اجرای عملیات عمرانی در۱۳۳۷بقعه متبرکه /احداث، تکمیل و بازسازی ۷۷ زائرسرا” مورد بهره برداری شما علاقه مندان قرار گرفته است.

منبع

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.